Supportartiklar på Svenska

Deniss Karavajev avatar Johan Brunedal avatar Amanda Bergsten avatar +2
147 articles in this collection
Written by Deniss Karavajev, Johan Brunedal, Amanda Bergsten and 2 others
Arbetsplatsinspektioner

Vad innebär mall, inspektion och rond?

Amanda Bergsten avatar
Written by Amanda Bergsten
Updated over a week ago

Hur skapar jag en ny inspektion?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Hur ser jag mina inspektioner?

Amanda Bergsten avatar
Written by Amanda Bergsten
Updated over a week ago

Kan jag redigera mallen för en inspektion?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Hur arkiverar jag en inspektion?

Josefine Arrefelt avatar
Written by Josefine Arrefelt
Updated over a week ago

Hur av-arkiverar jag en inspektion?

Josefine Arrefelt avatar
Written by Josefine Arrefelt
Updated over a week ago

Kan jag schemalägga samtliga ronder för hela projektet vid samma tillfälle?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Hur kan jag se mina och samtliga schemalagda ronder i projektet?

Josefine Arrefelt avatar
Written by Josefine Arrefelt
Updated over a week ago

Hur schemalägger jag en ny rond?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Hur redigerar jag kommande ronder i appen?

Josefine Arrefelt avatar
Written by Josefine Arrefelt
Updated over a week ago

Hur ändrar jag datum, klockslag eller ansvarig för en rond?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Hur raderar jag en schemalagd rond?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Hur synkroniserar jag ronden innan jag går den?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Kan jag ta över andra användares ronder?

Josefine Arrefelt avatar
Written by Josefine Arrefelt
Updated over a week ago

VIDEO - Genomför rond

Amanda Bergsten avatar
Written by Amanda Bergsten
Updated over a week ago

Hur genomför jag ronden?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Kan jag bjuda in besökare till ronden?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Kan jag bjuda in projektdeltagare via mobilapplikationen?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Hur lägger jag till en avvikelse och vad betyder "tidigare avvikelser"?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Hur lägger jag till en godkänd punkt med bevis?

Josefine Arrefelt avatar
Written by Josefine Arrefelt
Updated over a week ago

Kan jag lägga till flera svar under samma punkt i checklistan?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Kan jag lägga till en avvikelse på en punkt som inte finns med på listan?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Kan jag svara på flera punkter i listan samtidigt?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Kan jag redigera en tillagd avvikelse eller en godkänd punkt?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Kan jag lägga till positiva observationer under ronden?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Kan jag pausa ronden?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Kan jag administrera vilka som får protokoll efter ronderna?

Amanda Bergsten avatar
Written by Amanda Bergsten
Updated over a week ago

Hur vet jag om ronden har synkroniserats?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Vilka får protokollet när ronden är genomförd?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Var kan jag hämta protokollet från ronden?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Vilka får arbetsordrar när ronden är genomförd?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Påminner systemet automatiskt åtgärdsansvariga att åtgärda sina punkter?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago
Händelser (observationer & incidenter)

VIDEO - Rapportera observationer och incidenter i BuildSafe

Amanda Bergsten avatar
Written by Amanda Bergsten
Updated over a week ago

Hur rapporterar jag en observation?

Josefine Arrefelt avatar
Written by Josefine Arrefelt
Updated over a week ago

Hur rapporterar jag ett tillbud eller en olycka?

Josefine Arrefelt avatar
Written by Josefine Arrefelt
Updated over a week ago

Hur ser jag listan med de riskobservationer jag rapporterat?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Hur ser jag listan med de tillbud och olyckor jag rapporterat?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Kan jag söka och filtrera observationer och incidenter?

Amanda Bergsten avatar
Written by Amanda Bergsten
Updated over a week ago

Hur ser jag listan med samtliga riskobservationer som rapporterats i projektet?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Hur ser jag listan med samtliga incidenter som rapporterats i projektet?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Hur skapar jag åtgärder för en riskobservation?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Hur skapar jag åtgärder för ett tillbud/en olycka?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Hur hanterar jag en riskobservation och avslutar ärendet?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Hur hanterar jag en positiv observation?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Hur hanterar jag ett tillbud?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Hur hanterar jag en olycka?

Josefine Arrefelt avatar
Written by Josefine Arrefelt
Updated over a week ago

Var hittar jag kontaktperson för incidenter?

Amanda Bergsten avatar
Written by Amanda Bergsten
Updated over a week ago

Hur lägger jag till/ändrar kontaktperson för incidenter?

Amanda Bergsten avatar
Written by Amanda Bergsten
Updated over a week ago

Hur ser jag samtliga riskobservationer för mitt företag?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Hur ser jag samtliga tillbud och olyckor för mitt företag?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago
Kontoägare

Hur ändrar jag personuppgifter på en befintlig användare?

Deniss Karavajev avatar
Written by Deniss Karavajev
Updated over a week ago

Hur skapar jag ett nytt projekt?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Hur lägger jag till ett nytt företag till mitt företagskonto?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Hur lägger jag till projektadresser till mitt företagskonto?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Hur bjuder jag in nya användare till mitt företagskonto?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Hur skapar jag en mall för mitt företagskonto?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Hur redigerar jag en mall i mitt företagskonto?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Hur lägger jag till ett arbetsmoment för rapportering av observationer och incidenter?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Kan jag stänga av hanteringen av tillbud och olyckor?

Amanda Bergsten avatar
Written by Amanda Bergsten
Updated over a week ago

Hur redigerar/raderar jag ett arbetsmoment för rapportering av observation/tillbud/olycka?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Hur lägger jag till taggar?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Hur ställer jag in standardiserad förfallotid för avvikelser på kontonivå?

Josefine Arrefelt avatar
Written by Josefine Arrefelt
Updated over a week ago

Hur arkiverar jag ett projekt?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Hur av-arkiverar jag ett projekt?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago
Arbetsmiljöplan

Video - Introduktion BuildSafe Arbetsmiljöplan

Josefine Arrefelt avatar
Written by Josefine Arrefelt
Updated over a week ago

Hur skapar jag en ny arbetsmiljöplan?

Josefine Arrefelt avatar
Written by Josefine Arrefelt
Updated over a week ago

Var hittar jag innehållsförteckningen för min arbetsmiljöplan?

Josefine Arrefelt avatar
Written by Josefine Arrefelt
Updated over a week ago

Jag har glömt mitt lösenord – hur får jag ett nytt?

Josefine Arrefelt avatar
Written by Josefine Arrefelt
Updated over a week ago

Hur lägger jag till och redigerar projektuppgifter?

Josefine Arrefelt avatar
Written by Josefine Arrefelt
Updated over a week ago

Hur lägger jag till Byggherren, Bas-P eller Bas-U till arbetsmiljöorganisationen?

Josefine Arrefelt avatar
Written by Josefine Arrefelt
Updated over a week ago

Hur lägger jag till personer med andra ansvarsområden?

Josefine Arrefelt avatar
Written by Josefine Arrefelt
Updated over a week ago

Hur lägger jag till och redigerar sektioner i arbetsmiljöorganisationen?

Josefine Arrefelt avatar
Written by Josefine Arrefelt
Updated over a week ago

Hur lägger jag till eller tar bort ett riskområde från arbetsmiljöplanen?

Josefine Arrefelt avatar
Written by Josefine Arrefelt
Updated over a week ago

Hur lägger jag till och redigerar projektspecifika riskområden?

Josefine Arrefelt avatar
Written by Josefine Arrefelt
Updated over a week ago

Hur definierar jag åtgärder kopplade till ett riskområde?

Josefine Arrefelt avatar
Written by Josefine Arrefelt
Updated over a week ago

Hur lägger jag till ett arbetsmoment inom ett riskområde?

Josefine Arrefelt avatar
Written by Josefine Arrefelt
Updated over a week ago

Hur lägger jag till ett företag som berörs av ett riskområde?

Josefine Arrefelt avatar
Written by Josefine Arrefelt
Updated over a week ago

Hur lägger jag till och redigerar ordnings- och skyddsregler?

Josefine Arrefelt avatar
Written by Josefine Arrefelt
Updated over a week ago

Hur lägger jag till och redigerar nödberedskapsplanen?

Josefine Arrefelt avatar
Written by Josefine Arrefelt
Updated over a week ago

Hur begär jag input från andra?

Josefine Arrefelt avatar
Written by Josefine Arrefelt
Updated over a week ago

Var hittar jag input skickad av mig och till mig?

Josefine Arrefelt avatar
Written by Josefine Arrefelt
Updated over a week ago

Hur ser jag en översikt av input jag begärt av andra?

Josefine Arrefelt avatar
Written by Josefine Arrefelt
Updated over a week ago

Hur delar jag arbetsmiljöplanen?

Josefine Arrefelt avatar
Written by Josefine Arrefelt
Updated over a week ago

Hur visar jag ändringarna jag gör löpande i arbetsmiljöplanen?

Josefine Arrefelt avatar
Written by Josefine Arrefelt
Updated over a week ago

Var hittar jag revisionshistoriken?

Josefine Arrefelt avatar
Written by Josefine Arrefelt
Updated over a week ago

Hur skapar och redigerar jag omslagssidan till min arbetsmiljöplan?

Josefine Arrefelt avatar
Written by Josefine Arrefelt
Updated over a week ago

Hur laddar jag ner arbetsmiljöplanen i PDF-format?

Josefine Arrefelt avatar
Written by Josefine Arrefelt
Updated over a week ago

Hur bjuder jag in nya användare?

Josefine Arrefelt avatar
Written by Josefine Arrefelt
Updated over a week ago

Var skapar jag företagets nödlägesberedskap?

Josefine Arrefelt avatar
Written by Josefine Arrefelt
Updated over a week ago

Var lägger jag in företagets ordnings- och skyddsregler?

Josefine Arrefelt avatar
Written by Josefine Arrefelt
Updated over a week ago

Hur lägger jag in företagets rekommenderade riskområden?

Josefine Arrefelt avatar
Written by Josefine Arrefelt
Updated over a week ago

Vilka webbläsare kan jag använda för BuildSafe Arbetsmiljöplan?

Josefine Arrefelt avatar
Written by Josefine Arrefelt
Updated over a week ago