Supportartiklar på Svenska

Deniss Karavajev avatar Johan Brunedal avatar Amanda Bergsten avatar +2
107 articles in this collection
Written by Deniss Karavajev, Johan Brunedal, Amanda Bergsten and 2 others
Arbetsplatsinspektioner

Vad innebär mall, inspektion och rond?

Amanda Bergsten avatar
Written by Amanda Bergsten
Updated over a week ago

Hur skapar jag en ny inspektion?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Hur ser jag mina inspektioner?

Amanda Bergsten avatar
Written by Amanda Bergsten
Updated over a week ago

Kan jag redigera mallen för en inspektion?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Hur arkiverar jag en inspektion?

Josefine Arrefelt avatar
Written by Josefine Arrefelt
Updated over a week ago

Hur av-arkiverar jag en inspektion?

Josefine Arrefelt avatar
Written by Josefine Arrefelt
Updated over a week ago

Kan jag schemalägga samtliga ronder för hela projektet vid samma tillfälle?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Hur kan jag se mina och samtliga schemalagda ronder i projektet?

Josefine Arrefelt avatar
Written by Josefine Arrefelt
Updated over a week ago

Hur schemalägger jag en ny rond?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Hur redigerar jag kommande ronder i appen?

Josefine Arrefelt avatar
Written by Josefine Arrefelt
Updated over a week ago

Hur ändrar jag datum, klockslag eller ansvarig för en rond?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Kan jag ta över andra användares ronder?

Josefine Arrefelt avatar
Written by Josefine Arrefelt
Updated over a week ago

Hur raderar jag en schemalagd rond?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Hur synkroniserar jag ronden innan jag går den?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

VIDEO - Genomför rond i BuildSafe

Amanda Bergsten avatar
Written by Amanda Bergsten
Updated over a week ago

Hur genomför jag ronden?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Kan jag bjuda in besökare till ronden?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Kan jag bjuda in projektdeltagare via mobilapplikationen?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Hur lägger jag till en avvikelse och vad betyder "tidigare avvikelser"?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Kan jag lägga till fler avvikelser under samma punkt?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Kan jag lägga till en avvikelse på en punkt som inte finns med på listan?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Kan jag markera flera punkter på listan samtidigt?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Kan jag redigera en tillagd avvikelse?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Kan jag lägga till positiva observationer under ronden?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Kan jag pausa ronden?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Kan jag administrera vilka som får protokoll efter ronderna?

Amanda Bergsten avatar
Written by Amanda Bergsten
Updated over a week ago

Hur vet jag om ronden har synkroniserats?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Vilka får protokollet när ronden är genomförd?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Var kan jag hämta protokollet från ronden?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Vilka får arbetsordrar när ronden är genomförd?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Påminner systemet automatiskt åtgärdsansvariga att åtgärda sina punkter?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago
Händelser (Observationer & Incidenter)

VIDEO - Rapportera observationer och incidenter i BuildSafe

Amanda Bergsten avatar
Written by Amanda Bergsten
Updated over a week ago

Hur rapporterar jag en observation?

Josefine Arrefelt avatar
Written by Josefine Arrefelt
Updated this week

Hur rapporterar jag ett tillbud eller en olycka?

Josefine Arrefelt avatar
Written by Josefine Arrefelt
Updated this week

Hur ser jag listan med de observationer jag rapporterat?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Hur ser jag listan med de tillbud och olyckor jag rapporterat?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Kan jag söka och filtrera observationer och incidenter?

Amanda Bergsten avatar
Written by Amanda Bergsten
Updated over a week ago

Hur ser jag listan med samtliga observationer som rapporterats i projektet?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Hur ser jag listan med samtliga incidenter som rapporterats i projektet?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Hur skapar jag åtgärder för en riskobservation?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Hur skapar jag åtgärder för ett tillbud/en olycka?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Hur hanterar jag en riskobservation och avslutar ärendet?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Hur hanterar jag en positiv observation?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Hur hanterar jag ett tillbud?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Hur hanterar jag en olycka?

Josefine Arrefelt avatar
Written by Josefine Arrefelt
Updated over a week ago

Hur ser jag samtliga observationer för mitt företag?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Hur ser jag samtliga tillbud och olyckor för mitt företag?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago
Kontoägare

Hur ändrar jag personuppgifter på en befintlig användare?

Deniss Karavajev avatar
Written by Deniss Karavajev
Updated over a week ago

Hur skapar jag ett nytt projekt?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Hur lägger jag till ett nytt företag till mitt företagskonto?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Hur lägger jag till projektadresser till mitt företagskonto?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Hur bjuder jag in nya användare till mitt företagskonto?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Hur skapar jag en mall för mitt företagskonto?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Hur redigerar jag en mall i mitt företagskonto?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Hur lägger jag till ett arbetsmoment för rapportering av observationer och incidenter?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Kan jag stänga av hanteringen av tillbud och olyckor?

Amanda Bergsten avatar
Written by Amanda Bergsten
Updated over a week ago

Hur redigerar/raderar jag ett arbetsmoment för rapportering av observation/tillbud/olycka?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Hur lägger jag till taggar?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Hur ställer jag in standardiserad förfallotid för avvikelser på kontonivå?

Josefine Arrefelt avatar
Written by Josefine Arrefelt
Updated over a week ago

Hur arkiverar jag ett projekt?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago

Hur av-arkiverar jag ett projekt?

Johan Brunedal avatar
Written by Johan Brunedal
Updated over a week ago