1. Klicka på Observationer i menyn
  2. Klicka på filtret Samtliga. Du ser nu samtliga observationer som rapporterats men som ännu inte har hanterats. 
  3. Filtrera mellan olika status på riskobservationerna. De filter som finns är Rapporterad, Väntar på åtgärd och Ärende avslutat. För positiva observationer finns endast Rapporterad och Arkiverad

TIPS! Använd de filter som finns för att filtrera mellan exempelvis en viss tidsperiod eller projekt. 

Did this answer your question?