1. Klicka på observationer i menyn till vänster i projektvyn
  2. Klicka på den positiva observation som du vill hantera

3. Om du vill kan du lägga till en kommentar som informerar berörda personer genom att klicka på redigera (du kan arkivera observationen direkt)

4. Skriv kommentaren i rutan
5. Klicka på Spara
6. Klicka på Arkivera observation

Did this answer your question?