Ja. Gör följande:

  1. Klicka på den gröna ikonen med tre prickar.

2. Klicka på positiv observation


3. Välj arbetsmoment, skriv en kommentar, ta bilder och välj plats om detta finns inlagt i projektet
4. Klicka på Lägg till

Listan med samtliga positiva observationer du rapporterat ser du högst upp i checklistvyn.

Did this answer your question?