1. Klicka på incidenter i menyn till vänster i projektvyn.
  2. Klicka på filtret samtliga
  1. Öppna menyraden.
  2. Klicka därefter på incidenter

3.Klicka på filtret samtliga

Did this answer your question?