1. Klicka på incidenter i menyn till vänster i projektvyn.
  2. Klicka på filtret samtliga

Via appen:

  1. Klicka på incidenter

Här finns samtliga tillbud och olyckor från dina projekt

Did this answer your question?