1. Klicka på Incidenter i menyn
  2. Klicka på filtret Samtliga. Du ser nu samtliga tillbud och olyckor som rapporterats men som ännu inte har behandlats. 
  3. Filtrera mellan olika statusar, de som finns är Rapporterad, Väntar på åtgärd, Väntar på hantering samt Ärende avslutat.


TIPS!
Använd de filter som finns för att filtrera mellan exempelvis en viss tidsperiod eller projekt. 

Did this answer your question?