1. Gå in i det projektet som du behöver ta reda på kontaktpersonen för
  2. Klicka på Detaljer i menyn till vänster
  3. Här kan du nu se Kontaktperson incidenter

Finns ingen kontaktperson har detta inte lagts till i projektet ännu.

Did this answer your question?