1. Klicka på den gröna menyknappen upp till höger

2. Klicka på Översikt av input


Här ser du en översikt över alla inputs du har begärt:

TIPS! Du kan även se input från andra genom att gå in på arbetsmiljöplanens risköversikt.

  1. Klicka på input från andra i sidopanelen
  2. Klicka på välj användare

3. Du ser nu listan med input du begärt och fått från andra och kan även där trycka på visa alla

Did this answer your question?