Du kan uppdatera arbetsmiljöplanen under hela projektet och kan sedan se uppdateringarna som gjorts under revisionshistorik.

  1. Klicka på den gröna menyknappen upp till höger

2. Klicka på Uppdatera arbetsmiljöplan

3. Beskriv vad du har uppdaterat
4. Välj revisionsdatum för uppdateringen
5. Klicka på Uppdatera

Did this answer your question?