1. Klicka på valfri Arbetsmiljöplan


2. Klicka på ikonen till vänster bredvid projektnamnet


3. Välj det område som du vill titta närmare på genom att klicka på något av följande: projektuppgifter, arbetsmiljöorganisation, risköversikt, ordnings- och skyddsregler eller nödlägesberedskap.


Did this answer your question?