1. Klicka på Skapa arbetsmiljöplan

2. Fyll i informationen (den går även att redigera i efterhand)
3. Klicka på Skapa ny arbetsmiljöplan

Did this answer your question?