Börja med att öppna din arbetsmiljöplan, sedan klickar du på menyn till vänster och väljer Risköversikt.

  1. Klicka på det riskområde där du vill lägga till ett arbetsmoment

2. Klicka på Lägg till under rubriken Arbetsmoment

3. Skriv i arbetsmomentet
4. Klicka därefter på den gröna knappen för att spara

Did this answer your question?