1. Klicka på den gröna menyknappen upp till höger

2. Klicka på visa revisionshistorik

Du får nu en överblick på uppdateringarna som gjorts i arbetsmiljöplanen med version, datum, beskrivning på uppdateringen och ansvarig

Did this answer your question?