1. Klicka på den gröna menyknappen uppe till höge

2. Klicka på Dela arbetsmiljöplan


3. Klicka på Kopiera länk och skicka till de som du vill delge arbetsmiljöplanen. Personen som får länken skickad till sig kan sedan öppna upp arbetsmiljöplanen i PDF-format


Did this answer your question?