1. Klicka på ditt namn uppe i högra hörnet

2. Klicka på Admin inställningar

3. Klicka på ordnings- och skyddsregler
4. Klicka på lägg till sektion

5. Skriv titeln på sektionen
6. Lägg till en beskrivning för att tydliggöra sektionen
7. Klicka på spara

Did this answer your question?