1. Klicka på ditt namn uppe högra hörnet

2. Klicka på admin inställningar

3. Klicka på nödlägesberedskap
4. Klicka på lägg till sektion

5. Skriv en titel
6. Lägg till en beskrivning för att tydliggöra vad det handlar om
7. Klicka på spara

Did this answer your question?