Du kan se se listan både via BuildSafes webbplattform och mobilapplikation. 

Webbplattformen: 

  1. Klicka på incidenter i menyn till vänster i projektvyn.
  2. Här syns listan med dina rapporterade tillbud och olyckor.

Mobilapplikationen:

  1.  Öppna menyraden.
  2.  Klicka därefter på incidenter

Här finns listan med de tillbud och olyckor du rapporterat i dina projekt


Did this answer your question?