1. Välj om du vill kolla på avvikelser tilldelade dig eller tilldelade andra.

   2. Här finns dina avvikelser samlade från alla dina byggprojekt.


OBS!
För att se listan med avvikelser som du har skapat och samtliga avvikelser i projektet måste du minst ha behörighet projektadministratör eller inspektör.

Klicka på filtret skapad av mig eller samtliga. Här ser du de avvikelser som du har skapat alternativt samtliga avvikelser för projektet/projekten. 

Did this answer your question?