Protokollet skickas som standard alltid till din epost om inget annat valts. Du kan även ladda ner protokollet från senaste ronden på höger sida i projektvyn under ladda ner originalprotokoll. Protokollet är i PDF-format och kan därmed skrivas ut och anslås i byggboden.

TIPS: Du kan även se en lista med alla gamla protokoll och ladda ner dem. Klicka på dokument till vänster i menyn och därefter på någon av de gröna länkarna.

Did this answer your question?