Ja. Du kan pausa ronden genom att klicka på paustecknet när du är inne på listan. Du kan sedan återuppta ronden vid ett senare tillfälle.


Did this answer your question?