Ronder genomförs via mobilapplikationen.

När en rond har lagts till som du är ansvarig att genomföra loggar du in via appen. Ronden är då redo för dig att starta på den förutbestämda dagen. Kom ihåg att alltid synkronisera mobilapplikationen innan du går ronden så att du får med senaste informationen. 

  1. Klicka på den rond du ska genomföra.
  2. Klicka på starta.

3. Välj de personer som deltar i ronden och som du vill ska finnas med på protokollet.
4. Klicka på nästa.

5. Gå igenom listan genom att klicka på en punkt och därefter klicka på:

  • Grön knapp: Punkten är okej, inget att åtgärda.
  • Röd knapp: Lägg till avvikelse, punkten måste åtgärdas.
  • N/A knapp: Punken är ej applicerbar på pågående rond.

TIPS! Du kan även söka efter punkter i listan genom att klicka på förstoringsglaset uppe till höger!

6. När du inspekterat samtliga punkter på listan klickar du på flaggan högst upp till höger. Om du vill gå tillbaka till listan för att redigera dina punkter klickar du istället på avbryt. Klicka sedan på slutför för att avsluta ronden.

7. Justera deltagare om det behövs.
8. Klicka på nästa.

9. Skriv en generell kommentar om du vill som hamnar högst upp på protokollet.
10. Klicka på slutför rond. Mobilapplikationen och informationen från ronden synkroniseras nu automatiskt med webbplattformen.

Did this answer your question?