Ronder genomförs via mobilapplikationen.

Börja med att klicka på rutan Planerade. Kom ihåg att alltid synkronisera mobilapplikationen innan du går ronden så att du får med senaste informationen. 

Om det inte finns en schemalagd rond, kan du kika i denna guide för att se hur du schemalägger rond.

  1. Klicka på den rond du ska genomföra.
  2. Klicka på starta.

3. Välj de personer som deltar i ronden och som du vill ska stå med på protokollet som deltagare.
4. Klicka på nästa.

5. Genomför din rond och gå igenom punkterna i listan. För att hitta punkter enkelt kan du använda förstoringsglaset högst upp och söka. För att lägga till svar på en punkt, klicka på punkten och välj därefter:

  • Grön knapp: Punkten är godkänd, du kan välja om du vill lägga in bevis eller inte.
  • Röd knapp: Punkten kräver åtgärd, lägg till avvikelse.
  • N/A knapp: Punken är ej aktuell för pågående rond (släcks och kommer inte med på protokollet).

Du kan lägga till flera avvikelser och godkända punkter med bevis under samma punkt.

Hur du godkänner en punkt:

Om du klickar på den gröna knappen för att godkänna punkten kan du välja mellan att skapa en godkänd punkt med bevis eller utan. Om du väljer utan, hoppar du direkt till steg 8 för att se hur du gör detta.

6. Fyll i informationen som efterfrågas.

7. Klicka på spara.

8. Klicka på Ja, svara utan om du väljer att inte lämna kommentar eller bild på den godkända punkten. För punkter som du bara vill godkänna utan bevis kan du också i checklistvyn hålla in längre på punkten för att snabbt godkänna fler punkter samtidigt.

Hur du lägger till en avvikelse:

9. Om du klickar på den röda knappen för att göra en avvikelse behöver du fylla i informationen som efterfrågas.

10. Klicka sedan på spara.

Hur du markerar flera punkter samtidigt:

Du kan välja att klicka och hålla in på punkten i fråga och hoppa direkt till punkt 13.

11. Klicka på den gröna ikonen med tre prickar nere i högra hörnet

12. klicka på markera flera.

13. Klicka på samtliga punkter som du vill antingen godkänna eller gråmarkera och klicka sen på den gröna bocken eller gråa N/A.

Hur man lägger till en positiv observation:

14. Klicka på den gröna ikonen med tre prickar nere i högra hörnet

15. Klicka på positiv observation.

16. Fyll i informationen som efterfrågas

17. Klicka på lägg till

18. När du inspekterat punkterna som är aktuella i listan klickar du på flaggan högst upp till höger. Om du vill gå tillbaka till listan för att redigera dina punkter klickar du istället på avbryt. Klicka sedan på slutför för att avsluta ronden.

19. Justera deltagare om det behövs.
20. Klicka på nästa.

21. Lägg till anteckningar kring ronden om du vill. Dessa hamnar på protokollets förstasida.
22. Klicka på slutför rond. Mobilapplikationen och informationen från ronden synkroniseras nu automatiskt med webbplattformen.

Did this answer your question?