Du kan synkronisera på två sätt:

  1. Klicka på synkronisera
  2. Dra ner skärmen och släpp

TIPS! Synkronisera alltid mobilapplikationen innan du använder BuildSafe så att du är säker på att du alltid har senaste informationen

Did this answer your question?