Ja, via webbplattformen. Gör på följande sätt:

  1. Klicka på inspektioner i menyn till vänster i din projektvy. 
  2. Klicka på pennan för den inspektion som du vill redigera mallen för.
  3. Välj redigera mall.


4. Klicka på boxen framför sektionen om du vill inaktivera sektionen och därmed ta bort den från mallen. För att aktivera, klicka i boxen igen.

5. Klicka på boxen framför punkten om du vill inaktivera punkten och därmed ta bort den från mallen. För att aktivera, klicka i boxen igen.

6. Klicka på Lägg till sektion för att lägga till en ny sektion.

7. Klicka på Lägg till punkt för att lägga till en ny punkt.

Did this answer your question?