Du kan enbart skapa en ny inspektion via webbplattformen. 

För att skapa ny inspektion:
Gå in på det projekt där du vill skapa en ny inspektion och gör följande:

  1. Klicka på inspektioner i menyn till vänster.
  2. Klicka på skapa inspektion.

3. Fyll i informationen om inspektionen.

4. Välj den mall som du vill använda för inspektionen:
     a. Mallar (rekommenderas) - mallar som finns inlagda för ditt företag
     b. Skapa ny mall från befintlig inspektion - mall som tas från redan skapad                    inspektion
     c. Tom mall - skapa din egen mall 

5. Klicka på spara

Inspektionen är skapad och det går nu att schemalägga ronder inom den skapade inspektionen.

Om du väljer att skapa en inspektion med en tom mall:

Efter att du klickat på spara kommer du automatiskt tillbaka till inspektionsvyn.

För att redigera mallen för din inspektion:
6. Klicka på pennan på den inspektion du precis skapat.
7. Klicka på redigera mall. 

8. Lägg sedan till sektionerna som du vill skapa.
9. Lägg till punkterna som du vill ha under respektive sektion. 

Sedan är det bara att lägga till de sektioner och punkter som du önskar. 

TIPS! Du även välja att lägga till en beskrivning under varje punkt för att göra det så tydligt som möjligt för de som genomför ronderna. 

Did this answer your question?