Börja med att gå in på det projekt där du vill bjuda in en ny person och gör följande:

  1. Klicka på deltagare i menyn till vänster i projektvyn.
  2. Klicka på hantera under den behörighet som du vill ge användaren.

3. Börja med at söka i listan till vänster för att se om personen redan finns som registrerad användare i din företagslista. Om personen finns, klicka på personens namn och den gröna pilen alternativt håll inne muspekaren och dra över personens namn i den högra listan. Personen är nu tillagd i ditt projekt.


4. Om personen inte finns i listan till vänster, klicka på bjud in ny person nedanför listan.

5. Fyll i uppgifterna.

6. Klicka på bjud in. Personen är nu inlagd i projektet och får en inbjudan via mail för att skapa ett användarkonto. 


TIPS! Tänk även på att för att du ska kunna tilldela en person en avvikelse under en rond så måste personen ha accepterat inbjudan till BuildSafe. Om du bjuder in en åtgärdsansvarig som ska kunna ta emot och åtgärda avvikelser bör du därmed alltid se till att denna användare accepterar inbjudan så snart som möjligt.

Did this answer your question?