Tänk på att observationer, tillbud och olyckor rapporteras via mobilapplikationen. Samtliga behörigheter ger möjligheten att rapportera. När ansvarig person har behandlat rapporten så skickas en notis automatiskt tillbaka via epost till den som rapporterat.

  1. Klicka på rapportera

2. Klicka på nej om det är en positiv observation eller riskobservation som du ska rapportera

3. Välj om du vill rapportera en positiv observation eller riskobservation

4. Fyll i den information som efterfrågas
5. Klicka på nästa

6. Välj vilka personer som du vill ska ta emot din rapport (en kopia skickas automatiskt till din e-post). Projektadministratören/erna i projektet får automatiskt din rapport för vidarehantering.
7. Klicka på skicka.

När du har klickat på skicka så kommer du till synkroniseringssidan och kan tydligt se när din rapport är färdig synkroniserad och skickad.

Did this answer your question?