1. Klicka på Introduktion i menyn till vänster i projektvyn
  2. Klicka på Deltagare
  3. Välj personen som du vill redigera information och uppgifter


4. Klicka här Visa för att se pinkoden som behövs för att redigera informationen

OBS! Klicka på redigera om någon har haft ett tillfälligt nummer och nu ska ändra till sitt ID06-nummer.  Klicka sedan på spara för att slutföra ändringen.

5. Klicka på och öppna upp inskrivningslänken som deltagarna använder för att skriva in sig på. Finns under Administration

6. Scrolla ner och klicka på Starta registrering
7. Fyll i deltagarens ID06-nummer alternativt tillfälliga ID06-nummer (syns ovanför pinkoden i deltagarens detaljer). Klicka på Nästa

8. Fyll i pinkoden
9. Klicka på Nästa

10. Deltagarens inskrivningsformulär öppnas och du kan nu redigera och lägga till information. Fyll i det som behövs i respektive steg och fullfölj. Tänk på att deltagaren själv måste bekräfta att alla dokument har lästs och skriva under för att slutföra inskrivningen

Did this answer your question?