1. Klicka på Introduktion i menyn till vänster i projektvyn
  2. Klicka på Dokumentkrav
  3. Klick på Lägg till dokument

4. Fyll i namn på dokumentet, beskrivning, klicka i om dokumentet är obligatoriskt och bifoga filer
5. Klicka på spara


TIPS!
Du kan redigera och radera dokumenten under projektets gång för att ha uppdaterad information i er arbetsplatsintroduktion. 

Did this answer your question?