1. Klicka på Introduktion i menyn till vänster i projektvyn
  2. Klicka på Utbildningskrav
  3. Klick på Lägg till utbildningskrav

4. Fyll i namn på utbildningskravet, beskrivning, klicka i om utbildningskravet är obligatoriskt eller inte samt bifoga filer
5. Klicka på spara


TIPS!
Du kan redigera och radera utbildningskraven under projektets gång för att ha uppdaterad information i er arbetsplatsintroduktion. 

Did this answer your question?