1. Klicka på Introduktion i menyn  till vänster i projektvyn
  2. Klicka på Administration
  3. Skriv ett välkomstmeddelande. Detta är det första som deltagare i projektet ser under registreringen, tips är att få med viktiga saker om projektet, ex. vilka tider fysisk arbetsplatsintroduktion är. 
  4. Klicka på Spara
  5. Klicka på Aktivera registrering

Användare kan nu scanna QR-koden eller klicka på länken för att starta registreringen.

Did this answer your question?