1. Klicka på Insights
  2. Klicka på filtreringsikonen

Här kan du välja vad du vill filtrera på: 

  1. Datum - välj vilken period du vill se data för 
  2. Projekt/projekttaggar - välj att filtrera på specifikt projekt eller med hjälp av projekttaggar (mer info om taggar nedan)
  3. Om du vill filtrera med hjälp av projekttaggar, klicka i det taggar du vill se data för
  4. Klicka på Applicera filter för att använda de filter du valt


En förutsättning för att kunna använda taggar för filtrering är att det finns taggar skapade på företagskontot i BuildSafe och att projekten har blivit taggade med sina respektive tillhörigheter. För att läsa mer om taggar på kontonivå, klicka här

Att använda sig av taggar gör att man kan förstå och jämföra data på ett djupare plan genom att titta på ex. hur olika affärsområden eller regioner presterar i förhållande till varandra. Genom detta kan man applicera kunskap från vissa delar av verksamheten till andra och på så vis lära sig löpande för att alla projekt ska jobba så säkert och effektivt som möjligt. 

Did this answer your question?