1. Klicka på ronder i menyn till vänster i projektvyn
  2. Filtrera till arkiverat
  3. Klicka på en rond från den inspektion du vill ta bort från arkiveringen

4. Klicka på hantera inspektion uppe till höger
5. Klicka på ta bort inspektion från arkiv

6. Klicka ja

Did this answer your question?