I mobilapplikationen:

  1. På startvyn kan du se planerade ronder som ligger på dig (för de närmaste 7 dagarna) samt dina ej genomförda ronder.
  2. Klicka på meny knappen och sedan på Ronder. I rondvyn kan du växla mellan mina eller samtliga ronder för projektet och på detta sätt se både de som du är ansvarig för samt andra ronder i projektet. 

Mina ronder: 


Samtliga ronder:

På webbplattformen:
Gå in i det projekt som du vill se de schemalagda ronderna för. 

  1. Klicka på Ronder i menyn till vänster. 
  2. Du kommer automatiskt till mina schemalagda ronder, för att se samtliga - klicka på samtliga till höger i vyn.

Did this answer your question?