Dataskyddsförordningen GDPR innebär att du som individ ges rättigheter att kontrollera den data som lagras om dig samt påverka hur den datan används.

Som en användare i BuildSafe har du bland annat rätt att: 

  • Få information om hur data dig används och varför data behöver lagras
  • Göra registerutdrag på data om dig
  • Begära att data om dig raderas
  • Göra invändningar mot hur data används om dig
Did this answer your question?