I samband med att registreringen av ditt användarkonto i BuildSafe registreras följande information om dig: 

  • Ditt namn
  • Din bild (valfritt)
  • Din e-postadress
  • Ditt telefonnummer
  • Din arbetsgivare
  • Din arbetsplats 

Dina personuppgifter behandlas för att vi ska kunna tillhandahålla dig ett användarkonto, ge dig tillgång till BuildSafe som verktyg och administrera ditt användarkonto i BuildSafe. 

Vid din eller andra användares användning av BuildSafe registeras även uppgifter om exempelvis avvikelser, observationer, olyckor, ansvar etc. som kan innehålla personuppgifter om dig eller andra. 

Did this answer your question?