1. Klicka på inspektioner i menyn till vänster i projektvyn. 
  2. Klicka på den senast genomförda ronden i inspektionen som du vill arkivera.

3. Klicka på hantera inspektion uppe till höger.
4. Välj arkivera inspektion.

5. Klicka på ja, arkivera.

Did this answer your question?