JA. Det går att stänga av funktionen för att hantera tillbud och olyckor i BuildSafe för att istället hantera dessa på annat sätt. 

För att avaktivera funktionen gör följande: 

  1. Klicka på kugghjulet i höger hörn för att komma till inställningarna för kontot. 
  2. Klicka på hanteringsalternativ för tillbud och olyckor

3. Dra knappen till JA för att avaktivera funktionen att hantera tillbud och olyckor i BuildSafe.

4. Fyll i information om hur tillbud och olyckor ska hanteras istället.

5. Klicka på spara

Did this answer your question?