Ja. Det går att ställa in vilka som ska få protokoll per inspektion, där man då kan göra mer riktade utskick av protokoll till specifika mottagare och undvika onödiga mail till de som inte berörs. 

För att ställa in vilka som ska ha protokoll från olika ronder: 

  1. Klicka på deltagare i projektvyn. 
  2. Klicka på kuvertet bakom den deltagare som du vill ställa in notisregler för. 

3. Bocka ur kuvertet (grått kuvert) om deltagaren inte ska få protokoll, bocka i kuvertet (grönt kuvert) om deltagaren ska få protokoll. Stäng.

Du kan även ställa in vilka som ska få protokollet via inspektionen:

  1. Klicka på inspektioner i projektvyn
  2. Klicka på pennan på inspektionen du vill redigera
  3. Klicka på redigera notisregler


4. Bocka ur kuvertet (grått kuvert) om deltagaren inte ska få protokoll, bocka i kuvertet (grönt kuvert) om deltagaren ska få protokoll.

5. Du kan även i denna vy bocka i/bocka ur samtliga deltagare som ska ta emot/ej ta emot protokoll.

Did this answer your question?