Det går att rapportera observationer, tillbud och olyckor med hjälp av projektets QR-kod. Samtliga behörigheter har möjlighet att rapportera. När ansvarig person har behandlat rapporten så skickas en notis automatiskt tillbaka via epost till den som rapporterat.

  1. Öppna menyraden. 
  2. Klicka på QR-koden vid rapportera. 
  3. Scanna QR-koden - projektet hittas direkt. 
  4. Välj vad du vill rapportera. 
  5. Fyll i den information som efterfrågas. 
  6. Klicka på nästa
  7. Välj vilka personer som du vill ska få din anmälan. 
  8. Klicka på skicka
Did this answer your question?