Projektets unika QR-kod kan användas på två olika sätt:

  1. Registrering nya användare - med hjälp av QR-koden kan nya användare snabbt och enkelt registrera sig i projektet utan att bli inbjudna av administratör. Genom att registrera sig med QR-kod blir nya användare automatiskt tillagda i projektet som rapportörer och kan direkt komma igång med verktyget. Klicka här för att se hur det går till att registrera sig med QR-kod.

2. Rapportera observationer och incidenter - QR-kod kan även användas för att rapportera observationer, tillbud och olyckor i projektet genom att i applikationens rapporteringsfunktion scanna QR-koden. Klicka här för att se hur det går man rapporterar med hjälp av QR-kod.

TIPS! För att scanning av QR-kod ska fungera behöver funktionen aktiveras i webbapplikationen. Scanning av koden behöver ske med hjälp av BuildSafe-appens scanningsverktyg. 

Did this answer your question?